2017-09-07 08:30:00

3. obavijest roditeljima zainteresiranim za produženi boravak

Nakon održanog sastanka povjerenstva za produženi boravak, dana 6.rujna 2017., prema pristiglim zahtjevima roditelja formirana je konačna lista polaznika produženog boravka po skupinama u školskoj 2017./2018. godini.


Osnovna škola "Brajda" Rijeka