2018-07-11 11:42:00

Uspjesi i nagrade u 2017./2018.

Uspjesi i nagrade na natjecanjima znanja, smotrama, susretima, likovnim i literarnim natječajima u školskoj godini 2017./2018.

LiDraNo

Državna razina

Scenski izraz
Pojedinačni scenski nastup:
„Mornar Jive“
Lucijan Mofardin, 8.a
Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Scenski izraz
Skupni scenski nastup
„A ča nan koristi plakat“
Lucijan Mofardin, Rafaela Sparožić, Alek Blečić, Ana Šubat
Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Šira državna razina
Novinarski izraz:
„Spremni za Hollywood“, Vita Tijan, 6.a
Mentorica: Svijetlana Miljković

 

Županijska razina
Novinarski izraz:
„Carpathia – brod nade“, Vita Tijan, 6.a
Mentorica: Svijetlana Miljković

 

Scenski izraz
Skupni scenski nastup:
„Šuma nas je zvala“
Luka Nonković, Petra Mitrović, Magali Paliska, Luka Tamarut, Marta Zečević
Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Scenski izraz
Skupni scenski nastup:
„Priča o šahu“
David Hasanović, Ana Kovačić, Dino Petrinić, Filip Čokljat, 4.b
Mentorica: Mirjana Komesarović

Natječaji, natjecanja i susreti

Literarni natječaj Europa u školi
(Tema: Putujemo u najljepši europski grad, najtopliju europsku priču):
„Rijeka – grad po mjeri čovjeka“, Vita Tijan, 6.a
Mentorica: Svijetlana Miljković

 

Nagrađeni putopis na literarnom natječaju Putositnice 2018.
„Klis, ključ povijesti i sadašnjosti“,  Lucijan Mofardin
Mentorica: Svijetlana Miljković

 

Natjecanje u okviru akcije „Kupujmo hrvatsko“
(natjecanje je provela Županijska komora Rijeka):
Lucijan Mofardin, 8.a – glavna nagrada za rap-pjesmu „Kupujmo hrvatsko“
Mentorica: Svijetlana Miljković

 

Pohvaljeni radovi na 3. međunarodnim haiku susretima Vežica
Lucijan Mofardin, 8.a
Mentorica: Svijetlana Miljković

Alek Blečić
Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Nagrada na Natječaju za dječje literarne i likovne radove
(tema "Hrvatska kakvu želimo"):
Carla Knežević, 7.

 

Državno natjecanje u čitanju naglas
Alek Blečić – 2. mjesto
Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Nacionalni kviz za poticanje čitanja
Lara Živko, 7.a
​Mentorica: Tatjana Krpan-Mofardin

 

Ekološko edukativno-glazbeni natječaj „Reciklasičari za ljepšu našu“
(u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike):
2. nagrada za reciklirane instrumente
Instrumentalna skupina
Mentorica: Maja Bolić

Povijest

Sudjelovali su na županijskom natjecanju:
Alek Blečić, 7.a – 1. mjesto
Andrea Jajčević, 7.b – 3. mjesto
Lucijan Mofardin, 8.a – 2. mjesto
Loren Bubnić, 8.a – 6. mjesto
Mentorica: Maja Mishaze

Engleski jezik

Sudjelovala na županijskom natjecanju
AnnaLukanec, 8.b –11. mjesto
Mentorica: Vesna Benić

Natjecanje mladih tehničara

Sudjelovali su na županijskom natjecanju:
Jaković Saša, 6.a
Indie Ferenčić, 5.b
Mentor: Igor Glavić

Matematika

Sudjelovaona županijskom natjecanju:
Tin Vrsalović, 5.b
Mentor: Ivica Matetić


Osnovna škola "Brajda" Rijeka