preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Brajda" Rijeka

Školski kurikulum

 

Sadržaj:

 1. Uvod
 2. Vizija i misija škole
 3. Sastavnice Školskog kurikuluma
 4. Kurikulum OŠ "Brajda" za školsku godinu 2021./2022.

 

1. Uvod

Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole čine dva osnovna dokumenta na temelju kojih radi škola.

Donose se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa na početku školske godine.

Glavna zadaća školskog kurikuluma je izgradnja profila škole kao jedinstvenog koncepta kojim se predstavlja u svojoj društvenoj sredini i nudi učenicima i njihovim roditeljima.

Sadrži aktivnosti kojima škola sama dopunjava, obogaćuje i proširuje obvezne odgojno-obrazovne programe.

Školskim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i program škole kroz izbornu nastavu, dopunsku i dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanučioničku nastavu te specifične programe i projekte za određenu školsku godinu.

Školskim kurikulumom se utvrđuje za svaku aktivnost, program i/ili projekt : naziv,  ciljevi,  namjena, nositelji, način realizacije, vremenik, troškovnik, način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja.

(vrh stranice)

 

 

2. Vizija i misija škole

 

Prije razrade Školskog kurikuluma potrebno je definirati viziju i misiju škole kao smjernice razvoja.

Vizija i misija škole:

 • učiniti OŠ Brajda modernom kvalitetnom školom s prepoznatljivim identitetom koja će učenicima biti garancija zdravog okružja i optimalnog osnovnog obrazovanja

Strateški  ciljevi:

 • trajno stvarati uvjete za kvalitetno izvođenje i osuvremenjivanje nastave koja će razvijati učenikove kompetencije, 
 • poticati i razvijati njihov interes za učenjem te osamostaljivati ih u učenju i rješavanju zadataka pripremajući za  cjeloživotno obrazovanje i zdrav svakodnevni život
 • poticati stvaralaštvo, kreativno rješavanje problema, istraživački i poduzetnički duh, razvijati estetski senzibilitet
 • poticati samopouzdanje i razvijati senzibilitet i odgovornost prema samom sebi, društvu i prirodi
 • raditi na humanizaciji međuljudskih odnosa, razvijati toleranciju, kooperativnost, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje individualnosti učenika i učitelja
 • razvijati sposobnost rasuđivanja, kritičnost, vještine uspješne komunikacije
 • stvarati dobre materijalne uvjete te ugodno i poticajno okružje za rad 
 • pratiti i stvarati uvjete za razvoj škole u skladu s općim društvenim ciljevima
 • pratiti i evaluirati ostvarivanje ovih ciljeva radi unapređivanja rada

 Zadaci:

 • uvoditi inovacije usmjerene podizanju kvalitete nastave i cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada
 • raditi na informatizaciji škole provođenjem informatičke edukacije učenika  te svakodnevnim korištenjem digitalne tehnologije u radu učitelja i ostalih djelatnika 
 • postojeće specifične programe škole razvijati dalje: integraciju djece sa slušnim teškoćama u razvoju, učenje stranih jezika, školski športski klub, produženi boravak, vježbaonicu za studente
 • nastaviti preobrazbu školske knjižnice u bibliotečno-informatički centar
 • obogaćivati ponudu i podizati kvalitetu realizacije izvannastavnih aktivnosti kao oblika organiziranog provođenja slobodnog vremena djece
 • razvijati i obogaćivati preventivne programe zaštite djece od nasilja, ovisnosti i ostalih štetnih utjecaja
 • ekipirati stručno-razvojnu službu škole
 • podržavati cjeloživotno stručno usavršavanje učitelja uključivanjem u razne edukacije i/ili organiziranjem  edukacija u školi
 • razvijati kvalitetne međuljudske odnose, suradnički način rada uz uvažavanje različitosti pojedinaca ili grupa među svim subjektima odgojno-obrazovnog rada (učenici, učitelji, roditelji, ostali) formalnim i neformalnim oblicima okupljanja 
 • razvijati i unapređivati suradnju s roditeljima
 • poticati izvannastavne oblike uključivanja učenika u život i rad škole
 • unapređivati suradnju škole s ostalim institucijama u lokalnoj i široj društvenoj sredini
 • što boljom organizacijom rada omogućavati racionalnije korištenje vremena i prostora
 • održavati i prema mogućnostima što bolje opremati školu radi stvaranja optimalnih uvjeta za život i rad učenika, učitelja i svih ostalih djelatnika

Školski  kurikulum:

Školski kurikulum OŠ Brajda za školsku godinu 2020./2021. uvjetovan je specifičnim okolnostima zbog pandemije COVID-19. Planiran je u skladu s dosadašnjom praksom, ali će realizacija ovisiti o trenutačnoj situaciji u svezi pandemije i mogućnostima provođenja epidemioloških uvjeta kako sigurnost učenika i djelatnika ne bi bila dovedena u pitanje.

U skladu s navedenim smjernicama razvoja, a temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008), Školski odbor Osnovne škole Brajda, na sjednici održanoj 7. listopada 2021. godine, na prijedlog Učiteljskog vijeća, uz pozitivno mišljenje Vijeća roditelja, donio je Školski kurikulum OŠ Brajda za školsku godinu 2021./2022.

(vrh stranice)

 

3. Sastavnice Školskog kurikuluma:

 

IZBORNA  NASTAVA  - Odnosi se na učenikov osobni izbor iz ponude izbornih predmeta u školi. Izborni nastavni predmet postaje obvezni u školskoj godini u kojoj se učenik za njega opredijelio.

VJERONAUK (rimokatolički i islamski)
INFORMATIKA
FRANCUSKI JEZIK
TALIJANSKI JEZIK

DOPUNSKA NASTAVA - Odgojno-obrazovni program za učenika i/ili skupinu učenika koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.  Učenici se uključuju prema potrebi temeljem procjene učitelja.

HRVATSKI JEZIK
MATEMATIKA
ENGLESKI JEZIK
POVIJEST
GEOGRAFIJA
KEMIJA
FIZIKA
PRIRODA/BIOLOGIJA

DODATNA NASTAVA - Oblik rada koji se organizira za učenike koji mogu i žele više (potencijalno daroviti učenici).

 • HRVATSKI  JEZIK
 • ENGLESKI JEZIK
 • TALIJANSKI JEZIK
 • MATEMATIKA
 • POVIJEST
 • KEMIJA
 • FIZIKA
 • VJERONAUK  RKT

IZVANNASTAVNE AKTIVNOST - Obično su povezane s određenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Načini i metode rada pretežito su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Učenici se samostalno odlučuju za uključivanje prema vlastitim afinitetima.

Podijeljene su po područjima:

 • JEZIČNO-UMJETNIČKO-HUMANISTIČKO PODRUČJE (JUPIH)
 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKO-INFORMATIČKO PODRUČJE (PMI)
 • SPORTSKO-REKREACIJSKO PODRUČJE - ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO (ŠSD)

IZVANUČIONIČKA NASTAVA I IZLETI - Oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan škole (jednodnevno ili višednevno): terenska nastava, izleti, ekskurzije, škola u prirodi  i dr.

 • TERENSKA NASTAVA
 • IZLETI
 • ŠKOLA U PRIRODI
 • EKSKURZIJE

PROGRAMI - Specifični programi koji se provode u različitim organizacijskim oblicima (satovi razrednog odjela, izvannastavne aktivnosti, terenska nastava,…), ponekad uz pomoć vanjskih suradnika, ali im je zajedničko da su detaljno razrađeni i strukturirani, provjereni i sufinancirani od strane osnivača, ministarstva  ili neke institucije.

 • PRODUŽENI BORAVAK
 • ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI: (TŽV, CAP, Zajedno možemo više, Moj posebni prijatelj,...)
 • MOJA RIJEKA
 • RIJEKA PLIVA
 • GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • HRVATSKI CRVENI KRIŽ

PROJEKTI - Složene interdisciplinarne aktivnosti kojima je poveznica određena tema (pojam, lik, razdoblje, metoda ili sl.) koja se kreativno razrađuje, istražuje i obrađuje na različite načine (kroz redovnu nastavu, dodatnu, izvannastavne aktivnosti, izvanučioničku nastavu), u određenom vremenskom razdoblju, s različitim skupinama učenika.  Na kraju obično završava prezentiranjem cjelokupnog procesa i konačnog rezultata.

Navedeni projekti su uglavnom originalni - osmišljeni i nastali u našoj školi, a ponekad se radi o uključivanju škole u širi projekt  na lokalnoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

 • ČITAJMO I KREATIVNO STVARAJMO
 • DAJ ŠAPI GLAS
 • LEKTIRA BEZ PAPIRA
 • GLAGOLJICA - KREATIVNI PRISTUP KLASIČNOJ TEMI
 • FRAZE SU OK
 • BRAJDA-FOTO-FESTIVAL (ČITAJ DOBRU KNJIGU)
 • E-TWINNING PROJEKTI
 • STATISTIKA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
 • OBILJEŽAVANJE DANA BROJA PI
 • DJEVOJČICE U STEM-U
 • PRIRODA JE ZAGONETNA PRIČA
 • SNAGA MEDIJA

Poveznica svih aktivnosti tijekom školske godine je godišnja projektna tema:  BUDIMO KREATIVNI.  Sadržajno je vezana uz obilježavanje 2021. godine čitanja, ekološke teme, u skladu sa smjernicama Kurikularne reforme.   

Cilj :          

 • razvijati digitalne kompetencije učenika u različitim oblicima kreativnog stvaralaštva
 • poticanje razvoja potencijalno darovitih učenika

(vrh stranice)

 

4. Kurikulum OŠ "Brajda" za školsku godinu 2021./2022.:

Dodatna nastava
Dopunska nastava
Izborna nastava
    Informatika
    Strani jezik
         Francuski jezik
         Talijanski jezik
    Vjeronauk
         Rimokatolički
         Islamski
Izvannastavne aktivnosti
      Jezično-umjetničko-humanističko područje
      Prirodoslovno-matematičko-informatičko područje
      Školsko sportsko društvo
Izvanučionička nastava
      Jednodnevna i višednevna
Programi
Projekti
SRO

(vrh stranice)

 


Upisi u srednju školu
Kontakt školske liječnice


 dr. Jadranke Vrcelj Šanko
na telefon:


051/339-864

Kalendar rada
e-Dnevnik

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi

Anketa
Koji ulaz u školu češće koristiš?
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "Brajda" Rijeka / Ivana Rendića 6, HR-51000 Rijeka / www.os-brajda-ri.skole.hr / ured@os-brajda-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju